Kdo jsme

Kdo jsme

O společnosti

Náš tým zajišťuje profesionální služby, spojené s procesem prodeje a akvizice malých a středních firem, prostřednictvím vyhledávání potencionálních domácích i zahraničních investorů. Jsme připraveni stát se Vašimi partnery v celém procesu tak, aby bylo dosaženo úspěšného prodeje Vaší firmy, případně úspěšné akvizice dle požadovaných parametrů.

ATERRA GROUP a. s. převzala portál a navazující služby s úmyslem začlenit podporu transakcí se ziskovými společnostmi do portfolia stávajících daňových, poradenských a účetních služeb. Věříme, že vzhledem k širokému záběru a bohatým zkušenostem zaměstnanců skupiny bude možno poskytnout klientům kvalitní zázemí pro úspěšnou realizaci záměrů a vizí. Více na www.aterra.eu.

Ochrana informací

Zájemci mohou svou nabídku nebo poptávku uskutečnit diskrétně. Naše společnost je vázána uzavřenou dohodou o mlčenlivosti. Informace o zájemcích nezveřejňujeme z důvodu zachování anonymity a ochrany důvěrných informací. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny informace, které společnosti patřící do ATERRA GROUP a. s. a všichni její zaměstnanci získají při výkonu své profese. Povinnost mlčenlivosti se samozřejmě týká i obchodních partnerů a zájemců o zprostředkování koupě či prodeje firmy.

Transparentnost

Se všemi klienty jednáme otevřeně a informujeme je o všech významných skutečnostech relevantních k obchodnímu případu.